نوشته‌ها

به تصویر کشیدیم
لحظاتی از تمرینات و اجرای هنرمندان #شهریور ماهی گروه #نیــک_آوا را به مناسبت تولد این عزیزان….

بی‌نهایت مسروریم از وجود نازنین شما خوبان و آرزوی سلامتی همراه با موفقیت های روز افزون «از جمله نقش آفرینی شما با اجرای کنسرت در سراسر کشور» را از هستی خواهانیم??❤️